Göteborg till Norrköping

Resvägar, restider och avstånd för sträckan från Göteborg till Norrköping.

Avstånd

Göteborgs avstånd till Norrköping.

Väg Flyg
km 322 98
mil 32 (32.2) 10 (9.8)

Mellan Göteborg och Norrköping är skillnaden mellan flyg- och vägavstånd 224 km (22.4 mil).

Restider

Restiden med bil mellan Göteborg och Norrköping är 3 timmar och 28 minuter (208 minuter).

Timmar, Minuter Minuter
70 km/h 4 timmar, 36 minuter 276 minuter
80 km/h 4 timmar, 2 minuter 242 minuter
90 km/h 3 timmar, 35 minuter 215 minuter
Timmar, Minuter Minuter
Bil 3 timmar, 28 minuter 208 minuter

Bränsleförbrukning & -kostnad

Liter
0.7 l/mil 22.54
0.8 l/mil 25.76
0.9 l/mil 28.98
13 kr/l 14 kr/l 15 kr/l
0.7 l/mil 293 kr 316 kr 338 kr
0.8 l/mil 335 kr 361 kr 386 kr
0.9 l/mil 377 kr 406 kr 435 kr