Vilka lagar gäller i internationella vatten?

  • editor
  • 2019-07-15
  • Kommentarer inaktiverade för Vilka lagar gäller i internationella vatten?

Vi är nog många som någon gång har drömt om att segla iväg i en båt ut på internationella vatten, och styra över vårt eget öde. Men är det egentligen en dröm som går att leva ut? Vad är det som gäller när man är utanför nationella gränser, och vad kan man egentligen göra där? Vad händer om du till exempel vill använda ditt Party Casino Bonuskod när du är ute? Vi har försökt gräva lite i det där, och det visar sig att det är betydligt mer spännande än vad vi tidigare kunnat ana.

Vad är internationella vatten?

För att kunna besvara frågan måste vi först ha koll på vad som faktiskt räknas som internationella vatten. Det är helt enkelt vattenområden som inte ingår i det som kallas territorialvatten, vilket innebär att inget land har egenrätt till att till exempel köra med båtar, transportera gods och segla på dessa vatten. Det innebär också att inget land kan gå in och kräva tillbaka gods som har hittats på vattenbotten eller styra över fisket.

Eftersom det finns många resurser i havet som kan ge rejält med inkomst för ett land, kanske främst då olja och fiske, så har så kallade ekonomiska zoner skapats för olika länder. Dessa går från land ut 200 sjömil i havet (200 sjömil är ungefär 370 kilometer). Inom detta område har ett specifikt land rätt att fiska och borra efter olja, utan att något annat land kan gå emellan och ta deras plats.

Ombord på ett fartyg

Även när man är ute på internationella vatten så kan personer och ägodelar som tillhör ett visst fartyg få rätta sig efter landet fartyget kommer från. Det gäller både beskattning och brott, och detta kan ibland bli knivigt när passagerarna kommer från ett land, besättningen från ett annat och själva fartyget är registrerat i ett tredje. Oftast brukar då kaptenen vara den som styr över det rättsliga ombord, och det är hen som sätter reglerna – i alla fall tills man är tillbaka på territorialvatten igen.

För svenska medborgare gäller att om man har begått ett brott på en båt som tillhör Sverige eller ett svenskt fartyg, eller om någon som arbetat på en båt och är svensk, så kommer amn att dömas i en svensk domstol utefter svenska lagar. Den som varit ute efter att komma undan med en kidnappning eller stöld på internationella vatten kan alltså åka dit ändå, fast man inte befann sig på svensk mark.

Att hitta skatter på havets botten

Om man dyker efter skatter på havets botten och hittar sådant som har funnits där i århundraden kan det bli lite svårt rent juridiskt när det kommer till att ta åt sig pengarna. Det kan vara så att landet som fartyget kom ifrån – ifall skatten ursprungligen kommer från ett fartyg – vill ha tillbaka sin last och utmanar då upphittaren till hela värdet av skatten.